The Forge Spirit – Puterea și dezvoltarea copiilor prin sport.
 

EduFit - Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia – ID 139729

Începând cu 30 iunie 2021 Fundația Didactica, împreună cu Asociația Forge Spirit – Construiește spiritul, implementează proiectul „EduFit – Servicii inte-grate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinatate din Regiunea Sud-Muntenia”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Program pilot de stimu-lare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate - Regiuni mai puțin dezvoltate”.


Obiectivul general al proiectului:

Creșterea participării la educație pentru un număr de 275 de copii (preșco-lari/elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia, dintre ca-re minimum 31 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural prin asigurarea ac-cesului la servicii integrate de sprijin educațional, servicii psiho-sociale și activi-tăți recreative și de socializare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Asigurarea accesului la activități de sprijin pentru stimularea participării la edu-cație și la celelalte activități planificate pentru un număr de 275 de copii (preșcolari/elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia, dintre care minimum 31 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural.

2. Asigurarea accesului la servicii integrate de consiliere vocațională pentru un nu-măr de minimum 75 copii (elevi din învățământul secundar superior, cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani) din Regiunea Sud-Muntenia.

3. Dezvoltarea și furnizarea unor măsuri inovatoare de creștere a participării la educație și de prevenire a abandonului școlar pentru 275 de copii (preșcolari, elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia, dintre care minimum 31 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural prin oferirea unor servicii specifice de educație și dezvoltare personală la firul ierbii, folosind spor-tul ca metodă de lucru în comunitățile din care provin copiii vizați, printr-un sis-tem mobil - Edu-Sport-Truck.

4. Creșterea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților asociate ro-lului de părinte și creșterea nivelului de implicare activă pentru un număr de mi-nimum 125 reprezentanți ai copiilor (părinți/tutori/persoane care au în grijă co-piii cu părinți plecați în străinătate) din Regiunea Sud-Muntenia.

5. Dezvoltarea capacității de comunicare părinte-copil-actori implicați în viața co-pilului cu părinți plecați din țară pentru un număr de minimum 125 reprezen-tanți ai copiilor (părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate) din Regiunea Sud-Muntenia.

6. Crearea unei rețele parteneriale la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, cu rolul de a sprijini menținerea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate în sistemul educațional formal.


Grupul țintă:
- 25 preșcolari din regiunea Sud-Muntenia;
- 75 elevi din învățământul primar (6 – 10 ani) din regiunea Sud-Muntenia;
- 100 elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) din regiunea Sud-Muntenia;
- 75 elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani) din regiunea Sud-Muntenia;
- 125 părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în stră-inătate din regiunea Sud-Muntenia;

Rezultate așteptate:

1. 275 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia vor beneficia de programe de educație care vor crește șansele menținerii în sistemul formal de educație și de dezvoltare psiho-socială sănătoasă.

2. 275 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia vor beneficia de un pachet integrat de servicii (masă, rechizite școlare și echipament sportiv).

3. 75 elevi din învățământul gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani, vor beneficia de servicii integrate de consiliere vocațională.

4. Un sistem inovator integrat mobil sub forma unui centru educațional multi-funcțional mobil (Edu-Sport-Truck) de furnizare la firul ierbii a serviciilor de educație și dezvoltare personală direct în comunitățile din care provin copiii cu părinți plecați în străinătate.

5. 125 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în stră-inătate vor beneficia de activități integrate de educație parentală.

6. O rețea partenerială creată la nivelul Regiunii Sud-Muntenia.

7. O campanie integrată de informare și conștientizare în rândul părinților și tu-torilor cu privire la aspectele legale și nu numai de avut în vedere în momentul în care au în grijă un copil ai cărui părinți sunt plecați în străinătate.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 20 de luni, începând cu data de 30 iunie 2021 și până la data de 28 februarie 2023, iar valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.681.388,88 lei, din care 3.979.180,55 cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană și 702.208,33 finanțare din bugetul național. NR proiect: POCU/784/6/24/139729
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 - Cod SMIS 139729
Pentru informații suplimentare:
ANDREEA CIORTEA
Manager proiect
Tel: +40 733 672 188 | E-mail: andreea.ciortea@eri.school
Comunicat de presa - format .pdf - aici

Despre proiectul nostru și în social media:


Donează și tu!