Cine suntem – The Forge Spirit

Creăm contexte care le facilitează copiilor și adolescenților descoperirea și creșterea puterii personale, prin intermediul sportului.


CONTEXTUL

Contextul extern

Multiple programe desfășurate la nivel mondial de-a lungul timpului, au demonstrat faptul că sportul în regim susținut este un instrument foarte bun și eficient de dezvoltare fizică, personală și socială.

În România oferta de activități sportive pentru copii în regim organizat și cu costuri minime sau zero este foarte precară și/sau greu de accesat, în special pentru copiii din mediul rural.

Grupa de vârstă vizată de noi se află într-o etapă de dezvoltare care vine alături de nevoi specifice ce pot fi abordate sănătos și satisfăcute într-un context sportiv altfel, și poate mai eficient, decât sunt adresate în mediul școlar sau familial.

Contextul intern

The Forge Academy a pornit din experiența personală a echipei de proiect.
Fiecare membru al echipei a experimentat la nivel profund personal cum sportul poate fi și o modalitate de lărgire a orizontului social, de conectare la alte comunități și de dezvoltare în plan profesional.
Această experiență ne-a determinat să extindem beneficiile pe care le-am obținut noi prin sport către o categorie de persoane care nu au resursele necesare pentru accesarea acestor beneficii.


The Forge Academy - ediția pilot

Beneficiarii proiectului

45 de copii din Gălbinași, Jud. Călărași
vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani (clasele a 6a și a 7a)

Aceștia au luat contact cu programul și au beneficiat de antrenamente gratuite timp de 3 luni și jumătate (4 decembrie 2019 - 11 martie 2020), fiind implicați în etapele 1 și 2 ale programului.
Dintre aceștia, 20 de copii sunt vizați pentru reintroducerea în program - etapa 3 - după ridicarea restricțiilor privind adunările de persoane, participarea la activități educaționale și sportive în spații închise.


Metoda

Metoda noastră combină un antrenament funcțional dinamic în regim susținut cu modalități practice de integrare a experienței personale obținute în timpul antrenamentului.

Furnizăm participanților un program de pregătire fizică generală ce lucrează echilibrat tot corpul la fiecare antrenament maximizând dezvoltarea calităților motrice.

Îmbinăm sesiunile de antrenament cu sesiuni de debrief în care participanții își procesează experiența din timpul antrenamentului pentru a scoate la iveală și conștientiza calități personale, capacități psihice utile inclusiv pentru a-și depăși blocajele.


Activitățile derulate

Activitatea principală

Activitatea principală în The Forge Academy reprezintă organizarea și livrarea antrenamentelor pentru participanți în sala de sport. Activitatea a fost împărțită în 3 etape astfel:
Etapa 1: în perioada 4 decembrie 2019 - 14 ianuarie 2020 participanții au fost împărțiți în 3 grupe de lucru, fiecare grupă participând la 2 sesiuni de antrenament pe săptămână.
Etapa 2: în perioada 14 ianuarie - 9 martie 2020 participanții au fost împărțiți în 2 grupe de lucru, fiecare grupă participând la 3 sesiuni de antrenament pe săptămână.
Etapa 3*: 1 grupă de 20 de participanți, 4 antrenamente pe săptămână, la care se adaugă introducerea competițiilor sportive interne ca metodă de urmărire a obiectivelor individuale și de grup și introducerea activităților non-sportive de dezvoltare intelectuală și personală. *Etapa 3 a fost amânată din cauza restricțiilor impuse de epidemia de COVID-19, urmând a fi reluată odată cu reînceperea activității școlare normale.
În eșalonarea participării copiilor în program am urmărit:
- să oferim tuturor celor interesați oportunitatea de a se alătura programului,
- acomodarea cu orarul lor școlar astfel încât să vină la antrenament imediat după școală
- introducerea treptată a programului sportiv în programul săptămânal al participanților - perioada de 1 lună și 10 zile a fost gândită cu rol de perioadă de acomodare.
O sesiune de antrenament durează 1 oră și 30 de minute, la care se adaugă 30 de minute pentru luat masa.
Creșterea graduală a frecvenței antrenamentelor și menținerea unei frecvențe relativ crescute are un scop formativ dublu:
- susține disciplina participanților și angajamentul lor în program,
- facilitează structurarea timpului acestora ținându-i „departe de stradă” într-un mediu pozitiv în care se pot dezvolta.

Activități conexe antrenamentului propriu-zis

Înregistrarea & monitorizarea rezultatelor participanților la antrenamente și teste fizice specifice
- echipa a înregistrat rezultatele la teste, stabilind astfel nivelul de bază și obiectivele de dezvoltare fizică pe termen mediu și lung.
- participanții au fost instruiți începând din Etapa 2 să își monitorizeze ei înșiși evoluția, să-și stabilească propriile obiective și strategii de abordare pentru fiecare antrenament, precum și să marcheze fiecare succes. Această metodă de lucru susține autodeterminarea, mentalitatea de creștere și dezvoltarea stimei de sine.
Debrief-ul participanților: sesiuni de discuții după antrenamente pentru cunoaștere reciprocă, pentru feedback către participanți în privința abordării antrenamentului
- considerăm că stabilirea unei relații cu participanții este mediul principal prin care aceștia se pot dezvolta. Antrenorii au purtat discuții cu participanții despre aspirațiile acestora, dorințele pe care le au de la program, posibilitățile lor de evoluție, dar și despre cum au abordat antrenamentele, scopul anumitor secțiuni din acestea, calitățile lor individuale și conduita în antrenament.
Debrief-ul antrenorilor pe antrenamente și optimizarea programării sportive - antrenorii au participat la sesiuni de debrief săptămânale pe temele: adaptarea programării, observații privind capacitățile fizice ale participanților, observații privind comportamentul participanților, eficientizarea metodei de predare, intervenții necesare la nivelul dinamicii de grup, intervenții necesare pentru dezvoltarea socio-afectivă a participanților.

Activități secundare

- Programarea antrenamentelor sportive - programarea se realizează săptămânal, urmând structura unui plan de pregătire ciclic.
- Asigurarea unei mese calde după antrenament - pe toată perioada derulării, participanții au beneficiat de o masă caldă (fel principal + garnitură) după antrenament.
- Asigurarea transportului dus-întors pentru participanți - pe toată perioada derulării participanții au beneficiat de transport asigurat cu microbuz care îi preia de la școală la terminarea cursurilor, îi aduce direct la sala de sport și înapoi la școală după antrenament.

Activități de suport

Selecția participanților pe criteriul prezenței:
- La finalul fiecărei luni s-au calculat scoruri de prezență pentru toți participanții (prezența fiecăruia raportată maximul posibil de prezențe la grupa sa).
- S-au urmărit pragurile 50%, 60%, 70%. Scorurile au fost comunicate participanților în discuții deschise, în care au fost investigate motivele scorurilor deficitare și abordate variante de îmbunătățire.
Participanții cu scoruri deficitare nu au fost eliminați direct după fiecare lună calendaristică, ci au fost introduși într-o ”perioadă de probă” în următoarea lună calendaristică. Astfel, selecția s-a produs natural, în baza motivației participanților.
Sesiuni de formare pentru antrenori privind metoda sportivă implementată - s-au organizat 4 sesiuni de formare în care antrenorii au parcurs metoda de predare, organizarea antrenamentelor, programarea sportivă și particularități ale lucrului cu participanții cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani.

The FORGE Academy

Descoperă și dezvoltă-ți puterea personală, prin intermediul sportului!

Rezultate în plan socio-afectiv

În plan comportamental și socio-afectiv am observat următoarele modificări la participanți:
la începutul programului participanții nu vorbeau deloc despre ei, nu își exprimau părerea despre o anumită stare de fapt și nu împărtășeau detalii despre ei; după 3 luni de program la majoritatea participanților acest comportament de comunicare s-a îmbunătățit apărând întrebări de explorare, provocări lansate către antrenori de a explica rațiunea unei activități, curiozitate exprimată liber, comunicare deschisă privind propriile aspirații, situații de la școală etc
o proporție de aproximativ 50% dintre participanții inițiali au exprimat un interes constant față de program, dorind feedback constant despre evoluția lor, asumându-și roluri de responsabilitate în grupă, ținând caietul de antrenament și evoluția propriilor rezultate; de asemenea, după etapa 1 a programului majoritatea participanților au deprins comportamentele promovate pentru buna desfășurare a claselor.
după etapa 1 participanții cu manifestat un interes crescut pentru obiective personale, pentru calitatea muncii depuse și pentru a lucra în plus la ceea ce și-au propus.
Deși timpul de lucru efectiv în sală a fost prea scurt pentru a produce schimbări de mare profunzime, considerăm că în contextul în care participanții desfășurau această activitate complet voluntar, fără a fi „împinși de la spate” de adulți din mediul lor, copiii au manifestat auto-determinare și o capacitate de adaptare la noul mediu foarte bună.
Majoritatea au demonstrat determinare, persistență, curiozitate, dorință de schimbare și evoluție.
Considerăm că aceste observații sunt o bază bună pentru creșterea lor în viitor și pentru continuarea intervenției într-un mod mai intens.

Obiective pentru perioada următoare


septembrie
2020

-

iunie
2021

Donează și tu!