Politică de confidențialitate – The Forge Spirit

Politica de confidențialitate 


I.CINE SUNTEM
ASOCIATIA FORGE SPIRIT  – CONSTRUIEȘTE SPIRITUL cu sediul în str. Moliere nr. 12-14, Sector 1, Bucuresti, având Cod Fiscal 41215716 („Asociația”), în calitate de operator de date, se angajează să respecte confidențialitatea prin conformarea cu toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Pentru mai multe informații referitoare la Asociație, vă invitam să vizitați website-ul www.theforgespirit.ro.
Acest document conține informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul website sau prin modalitățile menționate mai jos, precum și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.
Această politică de confidențialitate se aplică doar pentru prelucrările datelor cu caracter personal colectate de către Asociație prin website-ul www.theforgespirit.ro și prin modalitățile menționate mai jos și nu se referă la prelucrările realizate de website-urile terțe, inclusiv cele partenere.
În cursul desfășurării activității Asociației, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în mod distinct în funcție de calitatea pe care o aveți in interacțiunea cu Asociația. În continuare puteți identifica detaliile relevante cu privire la modul in care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Asociație, având in vedere natura relației pe care o aveți cu aceasta, precum utilizator al website-ului www.theforgespirit.ro /paginilor de Facebook sau Instagram ale Asociației, participant sau voluntar în cadrul programelor/proiectelor organizate de Asociație, reprezentant al unui partener contractual sau colaborator, donator, sportiv, vizitator al locațiilor în care Asociația își desfășoară activitatea. Vă rugăm să consultați secțiunea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prezentată în continuare care vă este aplicabilă în funcție de calitatea pe care o aveți în raport cu Asociația.
Website-ul www.theforgespirit.ro conține și link-uri de trimitere către website-uri terțe. Astfel, dacă dați click pe un material de pe alt website promovat de noi, nu răspundem pentru modul în care respectivul website adresează cerințele în materie de protecția datelor. Vă recomandăm să parcurgeți politica de confidențialitate aferentă fiecărui website pe care îl utilizați.

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1.Informatii privind utilizatorii website-ului
În procesul de administrare si operare a prezentului site web, Asociatia va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă de e-mail, orice alte date furnizate in contextul interactiunii cu noi) sau indirect (de exemplu, adresa IP).
Asociatia prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea si pentru duratele indicate in cele ce urmeaza:
1.1 Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor
Atunci când vizitați website-ul nostru, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe website-ul nostru, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe website-ul.
Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest website și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile care poate fi accesata aici.
1.2 Gestionarea cererilor / solicitărilor din partea utilizatorilor website-ului
În legătură cu utilizatorii care contactează Asociația prin intermediul oricăruia dintre canalele de contact puse la dispoziție prin intermediul website-ului pentru a transmite cereri și/sau solicitări, vom putea colecta și prelucra datele cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, precum și orice alte date cu caracter personal care se pot regăsi în conținutul solicitarii transmise către noi, pentru scopul menținerii contactului între părți si oferirii raspunsurilor solicitate. Aceasta activitate de prelucrare are la baza interesul legitim al Asociației de a menține o bună relație cu utilizatorii website-ului, permitandu-ne sa oferim raspunsurile solicitate.
Aceste date vor fi stocate pentru durata necesară pentru păstrarea interacțiunii cu utilizatorii și oferirea răspunsurilor la cererile / solicitările, precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor Asociației, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție de 3 ani.
1.3 Utilizarea plugin-uri de reţele sociale
Website-ul nostru utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale, Facebook - acest plugin de pe website-ul nostru fiind marcat în mod clar. Pentru o prezentare generală a plugin-lui Facebook, vă rugăm să faceţi click pe: http://developers.facebook.com/docs/plugins/, precum si pe politica de confidentialitate a acestuia. La accesarea unui dintre aceste butoane, plugin-ul stabilește o conexiune directă între  browserul dumneavoastră şi serverul Facebook. Astfel, prin integrarea plugin-ului, operatorul reţelei sociale este informat de faptul că utilizaţi serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceţi click pe „butonul de distribuie” pe Facebook, în timp ce sunteţi conectat/conectată la contul dumneavoastră, puteţi conecta conţinutul serviciilor noastre online cu profilul dumneavoastră de Facebook. Facebook va putea astfel asocia utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că utilizarea datelor dumneavoastra prin utilizarea paginii de Facebook este supus termenilor si conditiilor si politicilor de confidentialitate stabilite de aceasta companie, asupra carora Asociația noastră nu deține niciun control sau responsabilitate. Pentru mai multe informaţii referitoare la politicile de confidentialitate adoptate de aceasta companie, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor dumneavoastră de către operatorul reţelei sociale prin intermediul website-ului nostru, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de accesarea plugin-urilor de Facebook de pe website-ul nostru.
2. Interacțiunea cu utilizatorii retelelor de socializare
Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, precum nume și prenume, imagine, nume utilizator, adresa IP și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență, atunci când decideți să interactionati cu noi prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, pe paginile oficiale ale Asociației sau când ne adresați întrebări sau solicitări formulate prin intermediul acestor canale de comunicare. Accesarea paginilor noastre oficiale active pe canalele de socializare precum Facebook se realizează în condițiile stabilite exclusiv de aceste platforme de socializare. Fiecare canal de socializare are propria politică privind modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră de către canalele de socializare, vă rugăm, ca înainte de accesare, să aveți în vedere politicile de confidențialitate furnizate de acestea. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către aceste canale de socializare, precum și cu privire la drepturile dvs. în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dvs. privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor disponibile la link-urile mentionale mai sus la pct. 1.3. de mai sus.
Prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul interacțiunii cu utilizatorii canalelor de socializare se bazează pe interesul legitim al Asociatiei de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile administrate de operator prin intermediul canalelor de socializare și să oferim răspunsuri la întrebările sau solicitările utilizatorilor care ni se adresează.
Datele vor fi prelucrate de catre Asociatie pentru durata necesară pentru păstrarea interacțiunii cu utilizatorii și oferirea răspunsurilor la solicitări, întrebări ori reclamații, precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor Asociatiei, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție de 3 ani.
3. Interacțiunea cu reprezentanții partenerilor contractuali
Aceasta secțiune se referă la calitatea dumneavoastră de reprezentant, persoană de contact, colaborator sau angajat al partenerilor noştri contractuali (de exemplu, furnizori sau prestatori de servicii, sponsori persoane juridice), existenţi sau potenţiali. În general, în vederea realizării scopurilor de mai jos, Asociația colectează datele cu caracter personal de la dumneavoastră direct ori sunteți indicat drept persoană de contact de către partenerul contractual al Asociației.
3.1 Încheierea și executarea contractului
Datele dvs. constand in nume, prenume, semnătura, adresa de e-mail, numărul de telefon, functie și/sau orice alte date puse la dispoziția Asociației vor fi utilizate in scopul incheierii si executarii obiectului contractului.
Aceasta activitatea de prelucrare are la baza interesul legitim reprezentat de interesul comun al Asociației și al partenerului său contractual de a perfecta si desfășura o relație contractuala. Datele vor fi stocate pentru durata contractului încheiat și pe perioada necesară ulterior incetarii contractului pentru protejarea drepturilor Asociatiei având în vedere legea aplicabilă contractului, perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă, inclusiv pentru termenul de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercițiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, termen pentru care sunt pastrate documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara.
3.2 Organizarea și soluționarea oricăror situații judiciare aflate în legătură cu executarea contractului
Asociatia prelucreaza anumite date cu caracter personal ale reprezentatilor, persoanelor de contact desemnate de catre partenerul contractual (nume, prenume, semnătura, functie, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau orice alte date puse la dispoziția Asociației pe durata executării contractului), în măsura în care prelucrarea acestor date este necesară în scopul organizarii și soluționarii oricăror situații judiciare aflate în legătură cu derularea contractului.
Temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al Asociației de a-și proteja situația sa financiară și bunurile, precum și obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor juridice, judiciare sau formalități extrajudiciare în legătură cu executarea contractului.
Datele vor fi prelucrate pentru durata contractului încheiat și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Asociației având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă.
4. Interacțiunea cu beneficiarii proiectelor organizate și activităților desfășurate de Asociație
În contextul desfășurării activităților și proiectelor non-profit organizate de Asociație la care luați parte în calitate de participant ori beneficiar, Asociația va putea colecta și prelucra datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
4.1 Participarea la programele și activitățile organizate de Asociație
Asociatia prelucreaza anumite date cu caracter personal, precum numele, prenumele participantului sau al reprezentantului legal, vârstă, date din cartea de identitate, adresa, adresa de e-mail, semnătură, număr de telefon, date privind starea de sănătate a participanților (i.e., declaratia participantului ca este apt din punct de vedere fizic si nu suferă de nicio afecțiune care l-ar putea împiedica să participe la activitatile sportive si programele Asociatiei), precum și alte date, în funcție de specificul fiecărui program organizat, in scopul asigurării posibilității de a participa la programele și activitățile derulate de Asociație.
Activitatea de prelucrare are la bază necesitatea executarii contractului la care participantul ori beneficiarul este parte reprezentat de termenii și regulile de participare stabilite de către Asociație.
Datele vor fi prelucrate pentru durata desfășurării proiectului/activității, precum și perioada necesară ulterior încetării proiectului pentru protejarea drepturilor Asociației, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă.
4.2 Publicarea fotografiilor / înregistrărilor video / audio / audiovizuale
In masura in care consimti la aceasta, Asociatia prelucreaza anumite date cu caracter personal, precum prenumele, imaginea, vocea, opinia exprimată de participant (de exemplu, sub forma de interviu, testimonial, scurte declaratii etc – dupa caz, in masura in care vei fi de acord sa participi la realizarea acestora). Datele vor fi folosite de Asociatie in scopul de a ne promova activitatea desfasurata de Asociatie in scopuri non-profit prin publicarea unor comunicari ori materiale informative/de prezentare cu privire la activitatea/ programele/ proiectele Asociatiei sau materiale despre experienta ta in cadrul proiectelor / programelor Asociatiei in mediul offline (prin publicatii tiparite, diverse prezentari, evenimente de promovare care nu se desfasoara online in legatura cu activitatea/programele desfasurate de Asociatie), in mediul online (pe site-ul web al Asociatiei - https://www.theforgespirit.ro/, Facebook, Instagram, alte publicatii online) ori intern.
Vom pastra datele tale cu caracter personal pana la momentul la care doresti sa iti retragi consimtamantul. Dupa aceasta perioada datele tale vor fi anonimizate/sterse, atat timp cat nu mai sunt necesare pentru alte scopuri, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare pe care Asociatia le va putea avea, precum 5 ani care este termenul prescriptiei fiscale.
5. Interacțiunea cu sponsorii / donatorii
În funcție de modalitatea pentru care optați să susțineți activitatea non-profit a Asociației, vă putem colecta și prelucra anumite date cu caracter personal astfel:
5.1 Gestionarea donatiilor online
Asociația pune la dispoziție un formular de donații online care poate fi găsit pe website în secțiunea Doneaza ONLINE!, secțiune în care persoana vizată completeaza numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și suma pe care dorește să o doneze. Temeiul prelucrarii este reprezentat de executarea contractului la care dumneavoastră sunteți parte.
Datele vor fi stocate pentru durata contractului încheiat, precum și perioada necesară ulterior încetării contractului pentru protejarea drepturilor Asociației, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă, inclusiv pentru termenul de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercițiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, termen pentru care sunt pastrate documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara.
5.2 Gestionarea donatiilor prin redirecționarea impozitului
Asociația poate fi susținută de asemenea prin redirecționarea unui procent din impozitul pe venit / profit, în limitele prevăzute de lege, prin intermediul declarațiilor fiscale (exemplu, D212, D230) care pot fi depuse la autoritățile fiscale atât direct de către persoane, cât și de către Asociație pe bază de borderou. Datele personale prelucrate de către Asociație în desfășurarea acestei activități de prelucrare constau în nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, fax, cont bancar, cod numeric personal, forma de exercitare a profesiei, detalii referitoare la venituri, semnătură. Temeiul prelucrarii este reprezentat de îndeplinirea unei obligații legale ce revine Asociației.
Datele vor fi stocate pentru perioada necesară protejarii drepturilor Asociației, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă, inclusiv pentru termenul de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercițiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, termen pentru care sunt pastrate documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara.
6. Interacțiunea cu voluntarii
Pentru participarea la activitățile/programele non-profit organizate de Asociație în calitate de voluntar, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal astfel:
6.1 Încheierea contractului de voluntariat și gestionarea activităților de voluntariat
În măsura în care doriți să luați parte la activitățile non-profit ale Asociației prin care se facilitează copiilor și adolescenților descoperirea și creșterea puterii personale prin intermediul sportului, Asociația va prelucra anumite categorii de date obținute direct de la persoana vizată, precum numele, prenumele, data nașterii, adresa, adresa de e-mail, semnătură, motivul pentru care persoana dorește să se alăture Asociației, activitățile pe care le va desfășura.
Această activitate de prelucrare este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, pentru executarea contractului de voluntariat la care dumneavoastră sunteți parte, precum și pentru a îndeplini obligații legale care revin Asociației (spre exemplu, păstrarea registrului de evidență a voluntarilor).
6.2 Publicarea fotografiilor / înregistrărilor video / audio / audiovizuale.
In masura in care consimti la aceasta, Asociatia prelucreaza anumite date cu caracter personal, precum prenumele, imaginea, vocea, opinia exprimată de voluntar (de exemplu, sub forma de interviu, testimonial, scurte declaratii etc – dupa caz, in masura in care vei fi de acord sa participi la realizarea acestora). Datele vor fi folosite de Asociatie in scopul de a ne promova activitatea desfasurata de Asociatie in scopuri non-profit prin publicarea unor comunicari ori materiale informative/de prezentare cu privire la activitatea/ programele/ proiectele Asociatiei sau materiale despre experienta ta in cadrul proiectelor / programelor Asociatiei in mediul offline (prin publicatii tiparite, diverse prezentari, evenimente de promovare care nu se desfasoara online in legatura cu activitatea/programele desfasurate de Asociatie), in mediul online (pe site-ul web al Asociatiei - www.theforgespirit.ro, Facebook, Instagram, alte publicatii online) ori intern (prin brosurile interne sau newsletterul Asociatiei).
Vom pastra datele tale cu caracter personal pana la momentul la care doresti sa iti retragi consimtamantul. Dupa aceasta perioada datele tale vor fi anonimizate/sterse, atat timp cat nu mai sunt necesare pentru alte scopuri, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare pe care Asociatia le va putea avea, precum 5 ani care este termenul prescriptiei fiscale.
7. Interacțiunea cu sportivii și personalitățile din lumea sportului
În calitatea dumneavoastră de sportiv ori personalitate în lumea sportului, pe baza consimtamantului dvs., puteți colabora cu Asociația fie pentru a încuraja practicarea sportului prin transmiterea unor mesaje de motivare, fie pentru a susține participanții în proiectele și activitățile non-profit organizate de Asociație. În acest sens, Asociația poate colecta și prelucra datele cu privire la numele, prenumele, imaginea, sportul practicat, precum și orice alte date cu caracter personal care se pot regăsi în mesajele transmise de către sportivi pentru publicarea încurajărilor transmise de dum neavoastră și pentru promovarea activității non-profit a Asociației. Materialele informative/de prezentare cu privire la activitatea/programele/proiectele Asociatiei sau materiale despre experienta ta in cadrul proiectelor / programelor Asociatiei pot fi communicate in mediul offline (prin publicatii tiparite, diverse prezentari, evenimente de promovare care nu se desfasoara online in legatura cu activitatea/programele desfasurate de Asociatie), in mediul online (pe site-ul web al Asociatiei - https://www.theforgespirit.ro/, Facebook, Instagram, alte publicatii online) ori intern.
Asociația va pastra datele tale cu caracter personal pana la momentul la care doresti sa iti retragi consimtamantul. Dupa aceasta perioada datele tale vor fi anonimizate/sterse, atat timp cat nu mai sunt necesare pentru alte scopuri, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare pe care Asociatia le va putea avea, precum 5 ani care este termenul prescriptiei fiscale.

III. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE DVS, CU CARACTER PERSONAL, DUPĂ ÎNCETAREA PRELUCRĂRII
Asociatia prelucreaza datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare explicate in cadrul sectiunilor de mai sus, pentru fiecare categorie de persoane vizate, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare. In cazul in care Asociatia va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Asociatia nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

IV. DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, Asociația utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. precum societatile care asigura găzduirea şi mentenanţa website-ului, soft-urilor şi bazelor noastre de date ori prin care sunt desfășurate activități de gestiune a documentelor contractuale, a documentelor financiar contabile, care îşi desfăşoară activitatea comercială în România, societăţi care furnizează servicii de poștă electronică, care asigură servicii de transport şi curierat, societăţi care prestează servicii procesare a plăților (EuroPayment Services SRL), Google Ireland Limited care furnizeaza anumite servicii, precum formularul de contactare a voluntarilor, care isi desfasoara activitatea in Irlanda, instituiile bancare (care desfășoară activități financiare și sunt active în industria/sectorul financiar-bancar, desfășurându-și activitatea comercială în România).
Datele cu caracter personal pe care le divulgăm sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.
Totodata, pentru scopul de prelucrare aplicabil, materialele informative pe care le realizam vor fi publicate si pe Facebook, Instagram (societatea Meta Platforms Ireland Limited va avea acces la aceste materiale), precum si in newsletter-ul intern al Asociatiei.
Platformele de socializare Facebook si Instagram pot actiona ca operatori asociati impreuna cu Asociatia, iar in masura in care doriti sa aflati detalii cu privire la modul in care acestea prelucreaza datele, puteti accesa politica de confidentialitate pregatita pentru aceste platforme - https://www.facebook.com/about/privacy, iar acordul aplicabil in relatia dintre Asociatie si platforma este disponibili la link-ul urmator: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Datele dvs cu caracter personal pot fi transferate in state din afara UE/SEE, caz in care aceste platforme au implementat anumite masuri de securitate a datelor si inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisie pentru a asigura protectia datelor - https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/.
De asemenea, imaginile si materialele video publicate pe site-ul nostru web sunt disponibile in mod public si vor putea fi accesate din orice tara.
Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Asociația):
(i) autorităţi publice, auditori financiari sau juridici sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Asociației, care solicită Asociației să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenția Național de Administrare Fiscală sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date;
(ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Asociației sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată, executori judecatoresti;
(iii) societati care asigura intretinere tehnica; (iv) terți achizitori, în măsura în care activitatea Asociația ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

V. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE
În contextul utilizarii cookies, datele dumneavoastră cu caracter personal este posibil sa fie transferate în străinătate către state din afara Uniunii Europeane (UE) sau Spațiului Economic European (SEE), iar mai multe informatii cu privire la acestea puteti gasi in Politica de cookies. De asemenea, anumite date ale dvs pot fi transferate catre state din afara UE/SEE in contextul publicarii materialelor informative pe care le realizam pe Facebook, Instagram, astfel cum am mentionat la sectiunea anterioara.

VI. LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD AUTOMAT ȘI CREAREA DE PROFILURI ÎN MOD AUTOMAT
Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politica de Confidențialitate nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

VII. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate la punctele 3.2., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1. reprezintă o obligație legala sau contractuală/necesară în vederea încheierii unui contract cu Asociația. În cazul în care dumneavoastră nu furnizați datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, activitatile mentionate la sectiunile respective nu vor putea fi desfasurate.

VIII. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
Asociația evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

IX. CE DREPTURI AVEȚI ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA?
Potrivit GDPR, în contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, beneficiaţi de următoarele drepturi:
dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitati să modificam datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"): puteți solicita stergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci cand:
(i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile initiale pentru care au fost colectate sau prelucrate (și nu există un nou scop legal);
(ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra conform altor temeiuri legale;
(iii) va exercitati dreptul de a va opune, iar noi nu avem motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea,
(iv) datele au fost prelucrate contrar legii; respectiv
(v) datele trebuie sterse conform legislației relevante sau
(vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ.
dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile în care:
(i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
(ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;
(iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau
(iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate, puteți să ne solicitați să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alt operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Asociatiei, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.
dreptul la retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv.
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) si dreptul la o cale de atac judiciară.

X. CONTACT
Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus sau pentru adresarea oricarei intrebari vă rugăm să vă transmiteti o cerere scrisă prin e-mail la contact@theforgespirit.ro sau la adresa str. Moliere nr 12-14, Sector 1, Bucuresti.          
Donează și tu!